Vol. 80 No. 1: April (2021)

					View Vol. 80 No. 1: April (2021)

EDITOR'S CHOICE

Heat Moisture Modified Rice Flours as Additive in Drilling Fluids
Bunyami Shafie, Huei Hong Lee, Phene Neoh Pei Nee, Fatin Hana Naning, Tze Jin Wong, Lee Feng Koo, Yiu Pang Hung

 
Published: 2021-01-31

Articles